VVN Afdeling Nijmegen

Doelstelling

De afdeling Nijmegen van VVN wil dat iedereen veilig van A naar B kan, maar komt in het bijzonder op voor de kwetsbare weggebruikers: kinderen, ouderen en mensen met een functiebeperking. Het gaat ons om het bereiken van een veilige verkeersomgeving in Nijmegen op zo kort mogelijke termijn. Een omgeving waarin iedereen gelijke kansen heeft of je nu te voet gaat, op de fiets of met de auto. We streven naar een openbare ruimte waarin iedereen zich zonder angst en stress veilig kan bewegen. Door onze vrijwillige inzet hopen wij mensen te inspireren, stimuleren en ze actief bij de verkeersveiligheid te betrekken.

De afdeling is al ruim 30 jaar actief en presenteert jaarlijks een werkplan, o.a. ter beoordeling van de gemeente Nijmegen die voor een belangrijk deel bijdraagt aan de financiering van het werkprogramma.

Bestuur

Het bestuur van VVN Nijmegen is als volgt samengesteld:

  • voorzitter: Jos Neeskens
  • secretaris: Willem Creemers
  • penningmeester: Maurits Bots

Het secretariaat is bereikbaar via w.creemers@upcmail.nl of telnr. 0644380438